Українське Гончарство: Національний культурологічний щорічник: Науковий збірник за минулі літа. Кн.1

180.00

Книга є першим на терені України збірником оригінальних матеріалів, цілком присвячених одному з найдревніших і найвтаємниченіших ремесел. Його мета – через розмаїтість просторових і часових особливостей гончарських центрів створити цілісний образ самобутнього явища народної культури і в такий спосіб явити світові наші духовні надбання.

Порівняти