Археологічна керамологія: Науковий журнал. – 2019. – №1.

690.00

Науковий часопис “Археологічна керамологія” покликаний об’єднати керамологів, археологів, істориків, мистецтвознавців, музеологів та вчених інших спеціальностей навколо актуальних питань вивчення давнього гончарства України та світу. Його поява стала закономірним результатом стрімкого розвитку керамологічних студій в Україні впродовж 1990-х – 2010-х років та виокремлення їх у окрему наукову дисципліну.  Важливим напрямкомцих досліджень постає археологічна керамологія з чітко окресленим колом пошукових завдань та з корпусом взаємопов’язаних методів їх вирішення. З огляду на специфіку, це вже не класична археологія, завданням якої є польові дослідження комплексів пам’яток матеріальної культури та їх інтерпретація, а фундаментальне вивчення виявлених під час археологічних розкопок пам’яток гончарства та реконструкція за ними різних явищ матеріальної й духовної культури етноспільнот минулих епох.

Порівняти