Метка Людмила. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття.

660.00

Монографія є першим комплексним дослідженням гончарства Слобідської України другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття. В її основу покладено матеріали, зібрані автором у польових керамологічних експедиціях, у бібліотеках та архівах упродовж 2001–2004 років.

1 в наявності

Порівняти