Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2008: Гончарне шкільництво. Кн.IV. – Т.2.

310.00

У другому томі четвертої книги Національного наукового щорічника “Українська керамологія” подано матеріали Міжнародного наукового керамологічного симпозіуму “Гончарне шкільництво на глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи розвитку” та статті провідних українських учених, присвячені тотожній тематиці.

Порівняти